Health Türkiye: Anlamı, Kapsamı ve Hedefleri

Health Türkiye, Türkiye’de sağlık turizmi sektörünün geliştirilmesine yönelik bir
projedir. Bu projenin amacı, Türkiye’de sağlık turizmi hizmetlerinin kalitesini
yükseltmek ve Türkiye’yi dünya çapında bir sağlık turizmi merkezi haline getirmektir.


Health Türkiye projesi kapsamında, Türkiye’de sağlık turizmi hizmetlerinin tanıtımı
yapılır ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. Proje
ayrıca, Türkiye’de sağlık turizmi hizmetlerinin fiyatlandırılmasını ve pazarlanmasını
da kapsamaktadır. Health Türkiye projesi, Türkiye’de sağlık turizmi sektörünün
gelişimine katkıda bulunarak, Türkiye’nin dünya çapında bir sağlık turizmi merkezi
olmasını hedeflemektedir.


Health Türkiye projesinin hedefleri şunlardır:
Türkiye’de sağlık turizmi hizmetlerinin kalitesini yükseltmektir. Bu amaç
doğrultusunda, Türkiye’de sağlık turizmi hizmetleri sunan tesislerin standartlarını
yükseltmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için çeşitli çalışmalar
gerçekleştirilmektedir.


Türkiye’yi dünya çapında bir sağlık turizmi merkezi haline getirme: Health Türkiye
projesi, Türkiye’yi dünya çapında bir sağlık turizmi merkezi haline getirmeyi
hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de sağlık turizmi hizmetlerinin
tanıtımı yapılır ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.


Türkiye’de sağlık turizmi hizmetlerinin fiyatlandırılması ve pazarlanmasını
desteklemek: Health Türkiye projesi kapsamında, Türkiye’de sağlık turizmi
hizmetlerinin fiyatlandırılması ve pazarlanmasına da yardımcı olunmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda, fiyatlandırma stratejisi belirlenir ve hizmetlerin pazara göre
fiyatlandırılmasına özen gösterilir