Merhaba, sağlık turizmine özel yazılım çözümleriniz ve fiyatlarınız hakkında bilgi alabilir miyim ?

Daha iyi bir sağlık turizmi yönetimi ve hasta deneyiminizi arttırmanız için sizlere hizmet vermekten mutluluk duymaktayız. Soru ve talepleriniz için bizimle 7/24 iletişime geçebilirsiniz. Saygılarımızla.

Mesaj Gönder

Kullanım Sözleşmesi

 

PATIENT HUB 360 YAZILIM OLARAK HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, İstiklal Mah. Mithatpaşa Cad. No:13 D:2 Ümraniye İstanbul adresinde faaliyet gösteren Alfa Nova Bilişim Turizm ve Eğitim Dış Ticaret Limited Şirketi (“Alfa Nova”) ile Alfa Nova’nın web sitesine üye olmak isteyen (“MÜŞTERİ”) arasında akdedilmiştir.

ALFA NOVA ve MÜŞTERİ, ayrı ayrı kısaca “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2. TANIMLAR

Fikri Mülkiyet Hakları” Sadece sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü patent, faydalı model, telif hakkı, ticari marka uygulamalarını ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarını ve ilgili dokümantasyon haklarını ifade etmektedir.

Hizmet Sağlayıcılar” Bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanması için ALFA NOVA tarafından hizmet alınan ve mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz olan yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren Üçüncü Şahısları ifade etmektedir.

“Patient Hub 360”, Müşteri’ye “Hizmet olarak Yazılım” modeli ile abonelik süresince kullandırılacak olan CRM Otomasyonunu ifade etmektedir.

Sözleşme”, işbu Sözleşmeyi ifade etmektedir.

Üçüncü Şahıs” Bu Sözleşmenin tarafları dışında kalan gerçek kişi, şahıs veya sermaye şirketi, kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve benzeri hukuki işlem ehliyetine sahip; yerli, yabancı bütün kamu ve özel “kişilerini” ifade etmektedir.

Veri Merkezleri”: MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmeye konu hizmetlerden yararlanabilmesi için Patient Hub 360 ve/veya MÜŞTERİ verilerinin barındırılacağı ALFA NOVA’ya veya Üçüncü Şahıslara ait ve yer sağlayıcı faaliyet belgesine sahip, yurt içi ve/veya yurt dışındaki barındırma mahallerini ifade etmektedir.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

Sözleşmenin konusu, tüm fikri mülkiyet hakları ALFA NOVA’ya ait olan Patient Hub 360’ın, olduğu hali ile ve “Hizmet olarak Yazılım” modeli ile MÜŞTERİ’ye abonelik süresince kullandırılması ile buna ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 4. YAZILIM OLARAK HİZMET TANIMI

ALFA NOVA, MÜŞTERİ’ye clinic.patienthub360.com adresi üzerinden, abonelik süresi boyunca MÜŞTERİ’nin Patient Hub 360 yazılımına erişimini sağlayacaktır. 

İşbu web sitesinin "Fiyatlar" sayfasında, Patient Hub 360’ın MÜŞTERİ’ye kullandırılacak modül ve fonksiyonları belirlenmiştir. 

Yayına Çıkılacak Alt Alan Adı (subdomain): clinic.patienthub360.com olup MÜŞTERİ’nin Patient Hub 360’a erişmek için kullanacağı internet adresidir ve alt alan adı ALFA NOVA’nın sahibi olduğu alan adı altında bulunması nedeniyle ALFA NOVA’ya aittir.

Abonelik Süresi: Abonelik süresi, 1 (bir) ay olup taraflardan herhangi birinin aboneliğin bitiş süresinden 5 (beş) gün önce aboneliğin sona erdirileceği hususunda yazılı olarak bildirimde bulunmaması halinde abonelik kendiliğinden 1 (bir) aylık periyotlar şeklinde kendiliğinden yenilenecektir.

Hizmet Başlangıç Tarihi siteye kayıt olunan tarih olup Patient Hub 360’ın MÜŞTERİ tarafından kullanılması, hizmet bedellerinin web sitesinin "Fiyatlar" sayfasında belirlendiği şekilde yapılması ile başlayacaktır. 

MADDE 5. HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ

Hizmetin kesintisiz olarak sunulması esastır. ALFA NOVA, planlı bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir aylık abonelik dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 12 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir.  İşbu kesintiler, hizmet seviyesi taahhüdünde dikkate alınmaz. ALFA NOVA, Bakım ve güncelleme çalışmalarını mümkün mertebe gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. MÜŞTERİ, teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle herhangi bir talepte bulunamaz.

ALFA NOVA, planlı bakımlar ve güncellemeler hariç olmak üzere, %99 oranında yazılıma erişilebilirlik “Hizmet Seviyesi Taahhüdü” vermektedir. 

Kapalı kalma süresi, MÜŞTERİ’nin yazılıma erişemediği toplam dakika sayısını ifade eder ve MÜŞTERİ tarafından bir kesinti olayının bildirilmesinden yazılıma erişim sağlanabildiğinin ALFA NOVA kayıtları tarafından doğrulanmasına kadar ölçülür. Erişilebilirlik süresi, yüzdesel olarak ifade edilir ve sözleşmenin yürürlükte olduğu ay içindeki toplam dakika sayısından ilgili ay içindeki toplam “kapalı kalma süresi” dakikalarının sayısı çıkarılır ve sonuç ilgili ay içindeki toplam dakika sayısına bölünür.

Hizmet seviyesi taahhüdüne uygun olarak yazılma erişilebilirlik sağlanması, hizmetin gereği gibi ifa edildiği anlamı gelmektedir. Erişilebilirlik süresinin %99,00’un altında kaldığı her %1’lik süre için aynı oranda abonelik ücretinden indirim sağlanacaktır. Yıllık aboneliklerde, erişilebilirlik süresinin, iki ay üst üste %98’in altında kalması halinde, MÜŞTERİ’nin aboneliği sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

ALFA NOVA, donanım veya işletim sistemi arızalarından, bilgisayar ağı kurulum ve bağlantı hatalarından, internet yahut elektrik kesintilerinden, voltaj dalgalanmalarından, siber saldırılardan, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel nedenlerden ve kullanıcı hatalarından kaynaklanabilecek hizmet kesintilerinden, veri kayıplarından yahut bunlardan doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. ALFA NOVA’nın hizmet seviyesi taahhüdüne aykırılıktan yahut diğer hata ve kayıplardan doğacak zararlara ilişkin sorumluluğunun üst limiti bir aylık abonelik ücreti ile sınırlıdır. ALFA NOVA, mali sonuçlardan ve veri kaybı, kar-kazanç kaybı gibi zararlardan, dolaylı veya özel zararlardan yahut netice zararlarından ise hiçbir halde sorumlu değildir.

MADDE 6. MOBİL UYGULAMA HİZMETİ ALINMASI DURUMUNDA

Bu madde mobil uygulama hizmetinin opsiyonel olarak alınması durumunda geçerlidir.

6.1. Opsiyonel olarak sunulan mobil istemci uygulaması Android ve IOS platformlarını destekler.

6.2. Mobil istemci uygulamalarının piyasada bulunan veya çıkacak bütün cihazlarla uyumlu olduğu garanti edilmez.

6.3. Mobil istemci uygulamaları, uygulama mağazalarında, ALFA NOVA’nın geliştirici hesapları altında yayınlanır.

6.4. Mobil istemci uygulamalarının yayına veriliş süresi hizmet kuralları çerçevesinde değişiklik gösterebilir.

6.5. Mobil istemci uygulamalarının yayında kalma süresi bu sözleşmenin bitişi ile belirlenir.

MADDE 7. ÜCRETLENDİRME

İşbu sözleşmenin web sitesinin "Fiyatlar" sayfasında belirlenen tutarların, MÜŞTERİ tarafından seçilen pakete göre ödeme planına göre MÜŞTERİ tarafından ALFA NOVA’ya ödeneceği kararlaştırılmıştır.

Web sitesinin "Fiyatlar" sayfasında yer verilenler dışındaki modül ve fonksiyonlara erişim talep edilmesi halinde bunlar ek olarak ücretlendirilir.

MÜŞTERİ, Patient Hub 360’ı sınırlı aylık trafik yahut kapasite bazında satın almış ise, sınır aşılması durumunda o gün için geçerli olan GB (GigaByte) başına ek ücretler MÜŞTERİ’ye fatura edilecektir.

MADDE 8. GİZLİLİK

ALFA NOVA, MÜŞTERİ’nin verilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. 

Hizmet, ALFA NOVA’un hizmet aldığı veri merkezi sunucuları üzerinden sunulur. ALFA NOVA, üçüncü şahıslara sunuculara ve veritabanına erişim ve müdahale yetkisi vermediğini kabul ve beyan etmektedir. Patient Hub 360, ALFA NOVA dışında FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişime ve müdahaleye açık değildir. 

MÜŞTERİ’nin, mail order ve kredi kartı odaklı ödeme işlemlerinde, kredi kartı bilgilerini, ALFA NOVA kesinlikle sunucular üzerinde bulundurmaz. ALFA NOVA, Patient Hub 360 ziyaretçilerinin ödeme yapma şekline ilişkin hiçbir veriyi, bilgiyi veya çerezi sistemde barındırmaz. ALFA NOVA, burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarından ve hatalarından, bu bilgilerin veri merkezi sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediğinden sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ ve ALFA NOVA kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik, ticari işlemler, ticari ilişkileri ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş bilgiler, gizli bilgi kapsamında olup bu maddeye istisna teşkil eder.

Ancak ALFA NOVA yasal olarak bunu yapması gerektiğinde, bir soruşturma yürüten resmi makamların talebi üzerine kullanıcı bilgilerini ifşa etme hakkına sahip olacaktır. ALFA NOVA Bu durumu mümkün olan en kısa sürede MÜŞTERİ’ye bildirecektir.

Bu sözleşme ile beraber ALFA NOVA internet sitesinde yayınlanan Gizlilik Politikası esasları da geçerlidir. MÜŞTERİ bunları da kabul etmiş sayılır.

MADDE 9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında işlenen kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edildiğini ve işlendiğini kabul ve taahhüt ederler. 

Taraflar, kişisel verileri işlenen çalışanlarına ve üçüncü kişilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Taraflardan her biri, kendisine aktarılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde veya yetkili kurumlardan ya da ilgili kişilerden gelen talepler hakkında bu durumun öğrenilmesinden itibaren 24 saat içerisinde diğer tarafı bilgilendirecektir.

MADDE 10. İLETİŞİM İZNİ

MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi imzalamakla ALFA NOVA’nın ürün ve hizmetleri ile ilgili kampanyalar, tanıtımlar, duyurular hakkında link ve yönlendirmeleri, tanıtımları, haberleri veya reklamları da içerebilecek şekilde kendisini bilgilendirmesi için ALFA NOVA’nın tüm bilgilerini (telefon numaraları, faks, posta ve e-posta adreslerini) kullanmasına, yasal düzenleme kapsamında ticari iletişim ve ticari elektronik ileti gönderebilmesine izin/onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 11. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın sözleşmeyi esaslı olarak ihlal etmesi halinde, diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunarak ihlalin giderilmesi için, beş günden az olmamak üzere, makul süre verecek, ihlal bu süre içerisinde giderilmediği takdirde sözleşmeyi feshetmek hakkını haiz olacaktır.

MÜŞTERİ, hizmetin seviyesi taahhüdüne uygun olarak verilmediği haller hariç olmak üzere, abonelik süresi sona ermeden sözleşmeyi feshetmesi halinde, abonelik süresi bedelinin tamamı nakden ve defaten ALFA NOVA’ya ödenecektir. 

ALFA NOVA, MÜŞTERİ’nin ödeme yükümlülüklerini tam, süresinde ve eksiksiz olarak ifa etmemesi halinde hiçbir bildirimde bulunmaksızın Patient Hub 360’ı MÜŞTERİ’nin erişimine kapatma hakkını haizdir.

MÜŞTERİ tarafından aboneliğin yenilenmeyeceğinin ALFA NOVA’ya bildirilmesi halinde, ALFA NOVA herhangi bir ihbarda bulunmadan, abonelik süresi dolduğunda Patient Hub 360’ı MÜŞTERİ’nin erişimine kapatma hakkını haiz olacaktır.

Taraflardan herhangi birinin aboneliği sona erdireceğini diğer tarafa bildirmesi durumunda, MÜŞTERİ’nin verileri, abonelik süresinin bitiş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonra veri güvenliği amacı ile ALFA NOVA sisteminden silinir. 

MADDE 12. DEVİR

MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemeyeceği gibi Patient Hub 360’ı üçüncü kişilere hiçbir şekilde kullandıramaz, kiralayamaz, satamaz, Patient Hub 360’ barındırılan hizmet olarak teklif edemez.

ALFA NOVA, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki veya hissedarlarının iştiraki olan Üçüncü Şahıslara devretmek hakkını haizdir.

MADDE 13. MÜCBİR SEBEP

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, siber saldırı, elektrik ve internet kesintileri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

MADDE 14. DİĞER HÜKÜMLER

14.1. Patient Hub 360’ın, kaynak kodlarının, tasarımının ve veri tabanının tüm fikri mülkiyet ve/veya ticari lisans hakları ALFA NOVA’ya ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında koruma altındadır. MÜŞTERİ, bunları hiçbir şekilde kopyalayamaz, düzenleyemez, değişiklik yapamaz, tersine mühendislik ve benzeri yöntemlerle inceleyemez ve inceletemez.

14.2. Patient Hub 360’da yasal olarak bulundurulması gereken içeriklerin doldurulmasından ve düzeltilmesinden MÜŞTERİ sorumludur. Patient Hub 360 içerisinde kanunlara aykırı içerik, resim veya doküman girilmesi, yayınlanması durumlarında MÜŞTERİ sorumludur.

Kanuna aykırı içerik barındırma, satılması yasak olan şeylerin satımı gibi ahlak ve iyi niyete aykırı olarak gerçekleştirilen kullanım durumunda ALFA NOVA, Patient Hub 360’ı durdurma hakkına sahiptir.

14.3. ALFA NOVA, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin ALFA NOVA kullanıcısı ve müşterisi olduğunu açıklamaya yetkili olacaktır. MÜŞTERİ, firma isminin ve logosunun tanıtım ve reklam çalışmalarında kullanılabileceğini kabul eder.

14.4. ALFA NOVA, yayına çıkılacak alt alan adına ait Patient Hub 360’da, MÜŞTERİ’nin hareketlerini, kullanım istatistiklerini ve kullanım alışkanlıklarını kişisel verileri kullanmadan sadece geliştirme amacı ile; üçüncü kişiler ve kurumlar ile paylaşmaksızın inceleyip takip edebilecektir.

14.5. Veri merkezi sunucularında, ALFA NOVA tarafından kontrol edilemeyen bir durum nedeniyle oluşacak durumlar da ALFA NOVA sorumlu tutulamaz. (İnternet altyapısındaki durmalar, bölgesel uzun süreli elektrik kesintileri vs.)

14.6. ALFA NOVA destek personeli, yetkileri dahilinde müşteri verisine tam erişim hakkına sahiptir.

14.7. ALFA NOVA, serverların güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir. MÜŞTERİ, ALFA NOVA tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. ALFA NOVA'nın aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken dikkat ve özeni göstermez ve bilgilerinin, maillerinin, belgelerinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran MÜŞTERİ sorumludur.

14.8. Serverlarda haftada bir defa yedek alınmakta ve yedekler bir ay boyunca muhafaza edilmektedir.

14.9. ALFA NOVA kiralanan Patient Hub 360’ın işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gereken azami özeni gösterecektir. ALFA NOVA kiralanan Patient Hub 360’ın kusursuz ve hatasız olduğunu yahut MÜŞTERİ’nin özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmamaktadır.

14.10. İşbu sözleşme ekleri ile bir bütündür. İşbu sözleşme metnindeki hükümler ile ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.MADDE 15. TEBLİGATA ESAS POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

TARAFLAR, sözleşmede yazılı adreslerini yasal tebligat adresi olarak kabul ederler.

TARAFLAR, adres değişikliklerini üç (3) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Aksi halde sözleşmede yazılı adreslere, tebligat kanunun 35. maddesine göre yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ederler.

MÜŞTERİ, ALFA NOVA’ya kurulum aşamasında elektronik posta adresi bildirecektir. MÜŞTERİ, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur.

MADDE 16. SON HÜKÜMLER

İşbu SÖZLEŞME, 16 (onaltı) ana maddeden, 7 (yedi) sayfadan ibaret olup ihtilaf halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.