Sağlık Turizmi

Sağlık Turizminde Güncel Devlet Teşvikleri Nelerdir?

  1. Vergi İndirimi: Sağlık turizmi işletmelerine vergi indirimleri veya vergi muafiyeti sağlanabilir. Bu, işletmelerin daha rekabetçi hale gelmesini ve büyümesini destekler. 💰
  2. Yatırım Teşvikleri: Sağlık turizmi tesislerine yapılacak yatırımlara devlet tarafından çeşitli teşvikler verilir. Bu teşvikler arasında düşük faizli kredi imkanları, vergi indirimleri ve yatırım sübvansiyonları bulunabilir. 🏗️💳
  3. Araştırma ve Geliştirme Desteği: Sağlık turizmi alanında yenilikçi projeler geliştiren işletmelere devlet tarafından AR-GE desteği sağlanabilir. Bu destekler, sektördeki kalite ve verimliliği artırmayı amaçlar. 🔬💡
  4. Uluslararası Pazarlama ve Tanıtım Desteği: Sağlık turizmi işletmeleri, uluslararası pazarlarda tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için devlet desteği alabilir. Bu destekler, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini daha geniş kitlelere duyurmayı hedefler. 🌍📢